Workshop Online: Quản lý tài chính cá nhân ngày 12/10

Tên chương trình Workshop Online: Quản lý tài chính cá nhân
Thời gian tham dự 18:00 – 21:00 ngày 12/10/2022
Diễn giả Nguyễn Hữu Trí
Hình thức Online (qua phần mềm Zoom)
Nội dung
  • Tự đánh giá tình trạng tài chính của riêng mình dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Hữu Trí.
  • Tìm ra cách đặt mục tiêu tài chính cho từng bạn, phù hợp với từng mức độ thu nhập.
  • Khám phá các kỹ thuật đơn giản để bảo vệ tiền của mình và bài học đầu tư thực tế của anh Nguyễn Hữu Trí
  • Cho bạn mindset mới về tiền bạc, các khoản tiết kiệm và đầu tư. Từ đó, bạn sẽ cho mình thái độ quan trọng với tiền bạc.
*Nếu thời gian không phù hợp, bạn có thể tham dự vào
14:00 – 17:00 ngày 15/10/2022 tại đây
14:00 – 17:00 ngày 08/10/2022 tại đây
*Hotline hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình thanh toán và tham gia lớp học: 0967061304 (Mr.Long)

50,000 VND